top of page
  • Yazarın fotoğrafıBilecik İl Temsilciliği

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÜYELERİNİN YANINDAYIZ!

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÜYELERİNİN YANINDAYIZ!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri hakkında “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklamaları nedeniyle açılan davanın ilk duruşması 27.12.2018 tarihinde yapılacak.

Türk Tabipleri Birliği gibi bir sağlık meslek kuruluşunun savaşların, çatışmaların yaşandığı yerlerde sağlık açısından ortaya çıkabilecek sorunlara dikkat çekmek istemeleri nedeniyle yargılanmaları üzüntü vericidir.

Çünkü sağlık çalışanları meslekleri gereği, her koşulda yaşamın dilini konuşurlar. “Yurtta sulh cihanda sulh” şiarını kendilerine rehber edinirler. Bu toprakların sağlık öncüleri olan Hipokrat ve İbni Sina’dan gelen ahlaki ve mesleki değerler, başka türkü düşünmemize, davranmamıza olanak vermez. Mesleğe bağlılığımızın mührü olan yeminler, hukukumuz ve uluslararası sözleşmeler bizim açımızdan yaşam hakkını savunmayı zorunlu kılar. Sağlık çalışanları ülkemizin ve dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir zaman diliminde ihtiyacı olan herkese ayrım yapmadan sağlık hizmeti verirler.

Ülke gündemi ve mesleklerimizle ilgili farklı değerlendirmeler yapılması, katılmasak bile düşüncelerin ifade edilmesine olanak sağlanması ve eleştiri özgürlüğünün kullanılması yanlışları önleyecek temel ilkelerdendir. Böylece hem doğruyu ve iyiyi bulma hem de toplumsal barışı sağlama yolunda doğru adımlar atabiliriz.

Bu dava sürecinde evrensel hukuk kurallarının işleyeceğine olan inancımız ve çıkacak kararın adalete ve hukukun üstünlüğüne olan güvenimizi sarsmayacağı umudu ile;

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page