top of page
  • Yazarın fotoğrafıBilecik İl Temsilciliği

MEDİKAL MALZEME REÇETE VE EKİ BELGELERİN TARANMASI HAKKINDA

Medikal Malzeme Reçete ve Eki Belgelerin Taranması Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 12.01.2021 tarihinde yayımlanan duyuru ile, Ankara ve bağlı illerde tıbbi malzeme teminine ilişkin sözleşmeli olarak faaliyet gösteren eczaneler tarafından, 01/02/2021 tarihi ve sonrasında karşılanan reçetelere ait fatura ve eki belgelerin taranarak Kuruma teslim edilmesinin talep edilmesi üzerine, söz konusu uygulama ile ilgili olarak Kurum ile Birliğimiz arasında herhangi bir mutabakat sağlanmadığı; meslektaşlarımızın tarama işlemi yapmadan işlemlerini mevcut şekilde yürütmesinin uygun olacağı 03.02.2021 tarihli duyurumuz ile duyurulmuştu.

Bu kez, 25.08.2021 tarihinde Kurum tarafından yayımlanan duyuru ile, Adana, Erzurum, İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun illeri ve bağlı illerde de, tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sözleşmeli olarak faaliyet gösteren medikal eczanelerin 01/10/2021 tarihi ve sonrasında karşıladıkları reçetelere ait fatura ve eki belgelerin taranması gerektiği belirtilmiş, Kurum yetkililerine duyuruda belirtilen tarama işleminin meslektaşlarımız tarafından yapılamayacağı aktarılmıştır.

İlaç Temin Protokolü eki, EK-6 Tıbbi Malzeme Sözleşmesi’nde, medikal malzeme reçete ekinde yer alması gereken belgeler ile ilgili düzenleme ve sadeleştirme yapılması gerekliliği hususları, Kurum yetkilileri ile Birliğimiz arasında gerçekleştirilen görüşmelerde aktarılmış; medikal malzeme reçetesi ekinde istenen belgelerin, Kurum tarafından Medikal Medula Sistemi’nde yapılacak düzenleme ile, dijital ortamda oluşturulabilmesi durumunda, uygulamada kolaylık sağlanacağı ve yeniden bir tarama işlemine lüzum kalmayacağı Birliğimiz tarafından Kurum yetkililerine önerilmiştir.

Medikal Medula Sistemi’nde, ilgili belgelerin dijital ortamda oluşturulabilmesine yönelik düzenlemeler Kurumca halen sağlanmamış olup, reçetelere ait fatura ve eki belgelerin taranması konusunda Kurum ile Birliğimiz arasında mutabakat sağlanmamıştır. Eczacılarımızın, medikal malzeme reçeteleri ve ekleri için herhangi bir tarama işlemi yapmadan daha önceden olduğu gibi işlemlerine devam etmeleri gerekmektedir.

Medikal malzeme reçete ekinde istenen belgelerin, taranmadan Kurum’a teslimi sürecinde eczacılarımızın herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda, konunun, Birliğimize iletilmek üzere bağlı bulunulan Bölge Eczacı Odalarımıza ivedilikle bildirilmesi gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

11 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Eczanenizde bulunan miadı geçmiş Kontrole Tabi İlaçlar için imha süreci başlamıştır. Süreç aşağıdaki şekilde ilerlemektedir, 1-Renkli Reçete Sisteminden miadı geçen ilaçların kontrolü yapılır, 2-Miadı

BİLECİK-- YENİ ECZANE KIRMACI ECZANESİ (12:00-20:00 ARASI AÇIK) BOZÜYÜK--GÜL ECZANESİ PAZARYERİ-- HAYAT ECZANESİ OSMANELİ--ARSLAN ECZANESİ SÖĞÜT-- FATİH ECZANESİ GÖLPAZARI-- GÖLPAZARI ECZANESİ

bottom of page