top of page
  • Yazarın fotoğrafıBilecik İl Temsilciliği

MAJİSTRAL İLAÇLARDA YER ALAN MÜSTAHZARLAR HAKKINDA

41.A.00.1792

22.02.2018

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Kişilere özel olarak hazırlanan majistral ilaç bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödemesi, Kurum tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği'nin;

“4.1.4 - Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı

(1) İlaçların parenteral formları ile majistrallerin reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir. Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilir. Majistraller için tedavi süresi ve tedavi amaçlı olduğu hekim tarafından reçete üzerinde belirtilir. (Ek: RG-18/03/2014-28945/19 md. Yürürlük: 18/03/2014) Majistrallerin fiyatlandırmasında MEDULA sistemindeki tarife, fiyat ve miktarlar esas alınır, ödenecek bedel Kurumca belirlenecek tutarı geçemez.” maddesi çerçevesinde yapılmaktadır. 

Birliğimize, içeriğinde müstahzar bulunan majistral preparatlara ait reçetelerin kontrolü ve geri ödemesinde, SSGM bazında farklı yorumlara bağlı olarak bir takım kesintilerin yapıldığı bildirilmektedir. 

Şöyle ki;

Bazı SSGM'ler; majistral ilacın içerisinde yer alan müstahzarlar için, Medula ilaç bilgisinde yer alan süre kısıtlamaları doğrultusunda (Örnek olarak; 1 kutu pomat için 7 gün sınırlaması gibi) işlem yaparak 10 günlük süreyi aşan kutu adedinde müstahzar içeren preparatların, kutu adedinin ve aynı oranda terkipteki diğer maddelerin azaltılması gerektiği gerekçesiyle kesinti yapmakta; bir kısım SSGM'ler ise böyle bir uygulama içinde olmayıp majistral preparat bedelinin tamamını tümünü ödemektedir.

Konunun, Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmesi sonrasında, Kurum tarafından Birliğimize gönderilen cevabi yazıda;

"… majistral reçetelerin terkibine giren ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen düzenlemeler dikkate alınarak kullanılması gerektiği, majistral ilaçların terkibine giren krem ve pomad formundaki müstahzarların Sağlık Bakanlığı'nca onaylı prospektüsünde yer alan pozoloji, uygulama (kullanım) sıklığı ve uyarılar bölümlerinde yer alan hususların göz önüne alınarak içerisine dahil oldukları majistral formulasyonlara katılmasının uygun olacağı değerlendirilmekte …" denilmektedir.

Birliğimizin konu hakkındaki görüşünün, majistral ilaçların, kişiye özel tedavi kapsamında hazırlanan ürünler olduğu, içeriğinde müstahzar yer alsa dahi, hazırlanan formülün yeni bir ilaca ait olduğu ve müstahzara ait prospektüsünde yer alan sınırlamalardan bağımsız değerlendirilmesi gerektiği şeklinde olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerine sözlü ve yazılı olarak aktarılmış olup, Birliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Ancak, bu süreçte, eczacılarımızın majistral reçete bedelleriyle ilgili bir mağduriyet yaşamaması için üyelerinizin, majistral formül içeren reçetelerin karşılanması sırasında, yazımız ekinde gönderilen Kurum yazısının dikkate alınması konusunda bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY

Genel Sekreter35 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

תגובות


bottom of page