top of page
  • Yazarın fotoğrafıBilecik İl Temsilciliği

E-DEFTER UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Elektronik defter uygulaması, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kanuni defterlerin elektronik ortamda tutulmasına imkân veren bir uygulama olup, konuya ilişkin 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin 4.1.1. başlıklı bölümünde;

“Bu Tebliğ kapsamında gerek zorunlu olarak gerekse ihtiyari olarak defterlerini elektronik ortamda oluşturacak, kaydedecek, muhafaza ve ibraz edecek gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin aşağıda yer alan şartları yerine getirerek edefter.gov.tr adresinde yayımlanan başvuru kılavuzuna uygun olarak e-Defter uygulamasına başvuruda bulunması gerekmektedir.

a) Gerçek kişi mükelleflerin Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) veya bu Tebliğ çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları.

b) Tüzel kişi mükelleflerin bu Tebliğ çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları.

c) e-Defterin tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın, Başkanlıktan uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.”

açıklamalarına yer verilerek e-Defter Uygulamasına Başvuru işlemlerinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Bu açıklamalarda da yer verildiği üzere; gerçek kişi mükellef durumunda olan eczacıların e-Defter uygulamasına edefter.gov.tr internet adresinde ve bu adreste yer verilen Başvuru https://edefter.gov.tr/edefterbasvuru.html bölümünde yer alan rehber ve kılavuzlara uygun olarak elektronik imzaları veya mali mühürleri ile başvuru işlemelerini elektronik ortamda gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Elektronik imza aracı ile de elektronik ortamda başvuru yapılması mümkün olup, başvuru işlemleri için ayrıca mali mühür alınması zorunluluğu bulunmamaktadır.

e-Defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu:

e-Defter Uygulaması Elektronik Başvuru Rehberi:

e-Defter uygulamasına başvuruların esas itibariyle edefter.gov.tr adresinde yer alan rehber ve kılavuzlara göre ve bu adreste yer verilen başvuru formunun (https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/) elektronik ortamda doldurulup, elektronik imza veya mali mühür ile imzalanması ve başvuru işleminin bu suretle tamamlanması gerekmektedir.

01.01.2022 tarihinde başlayacak olan e-Defter Uygulaması kapsamında, eczacılarımızın, çalıştıkları serbest muhasebecileri ile de iletişime geçerek, e-Defter uygulamasına edefter.gov.tr internet adresinde ve bu adreste yer verilen Başvuru bölümünde yer alan rehber ve kılavuzlara uygun olarak, 31.12.2021 tarihi bitimine kadar, elektronik imzaları veya mali mühürleri ile başvurularını tamamlamaları önemlidir.

Meslektaşlarımızın, e-Defter uygulamasına başvuru işlemleri sırasında çalıştıkları serbest muhasebeci ve mali müşavirlerinden destek hizmeti alması mümkündür.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

SGK SÖZLEŞMELERİNİN DAĞITIMI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız, 2024-1 SGK sözleşmeleri 22 Nisan Pazartesi günü Bozüyük Temsilciliğimizde saat 10:00-12:00 arası, Bilecik Temsilciliğimizde saat 13:30-15:30 arası yapılacaktır. Sözleşme temi

Comments


bottom of page