top of page
  • Yazarın fotoğrafıBilecik İl Temsilciliği

BASIN AÇIKLAMASI

Basına ve kamuoyuna,

Bildiğiniz üzere 2022 yılı sağlık bütçesi 122,6 milyar olacak şekilde Türkiye Büyük Meclisi’ne sunuldu. Bütçeden sağlığa ayrılan payın % 7 oranında artırılmasını olumlu bulmakla birlikte söz konusu bütçenin dağılımının da önemli olduğunu hatırlatmak isteriz. Zira bütçenin dağılımına baktığımızda şehir hastanelerine ayrılan payın % 19’a tekabül ettiğini görmekteyiz. Ülkemizdeki şehir hastanesi sayısı 13 ve bunun yanında 27 bin aile sağlığı merkezimiz ve 895 hastanemiz bulunmaktadır Şehir hastaneleri, ilk günden bu yana soru işaretleri barındıran bir sistem. Bu tabloya baktığımızda da şehir hastanelerinin sağlık sisteminde derin eşitsizliklere yol açtığını görmekteyiz.

Salgın henüz bitmiş değil, ne zaman biteceği de öngörülemiyor, her gün 200’ün üzerinde vatandaşımız hayatını kaybediyor, sağlık çalışanları tükenmiş vaziyette. İçinde bulunduğumuz ekonomik iklim, pek çok ilacın ödemeden çıkarılmış olması, sağlık konusunda pek çok kalemde dışarıya bağımlı olmamız gibi gerçekler de varlığını koruyor. Öte yandan eczane ekonomileri son yıllarda ciddi ekonomik daralmalarla karşı karşıya. Sağlık sistemimizin ayrılmaz bir bütünü olan 28 binin üzerinde eczanemizi koruyacak politikalar acilen geliştirilmelidir. Sağlık bütçesi, sağlık sisteminin tüm paydaşlarını koruyacak, kimseyi arkada bırakmayacak şekilde kurgulanmalıdır.

Türk Eczacıları Birliği olarak bütçedeki dağılımın adil ve hakkaniyetli bir şekilde yapılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Bütçe kurgulanırken salgın koşulları gözetilmeli ve koruyucu sağlık hizmetlerine yeterince pay ayrılmalıdır. Sağlık çalışanlarının haklarını görmezden gelen, omuzlarındaki yükü artıran bir bütçenin sağlık sistemimizde kalıcı hasara neden olacağı aşikardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

GRAM KÜTLE TAKIMI MUAYENELERİ

Değerli Meslektaşlarımız, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden gelen 11.01.2024 tarih, E-62732874-300-5418349/26 sayılı “Metroloji ve Standart İşleri (Genel)” konulu yazı ektedir. Bilindiği üzere ölç

KUPÜR İMHA HARFLERİ

Değerli Meslektaşlarımız; T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’nden gelen 6 aylık kupür imha şifreleri aşağıdaki gibidir. Eczane

EŞDEĞER İLAÇ GÜVENLİ İLAÇTIR

Öncelikle Kocaeli’de çocuk bir hastamızın tedavisi sırasında yaşadığı istenmeyen durum hepimizi üzmüştür. En yakın sağlık danışmanı eczacılar olarak hastamızın bir an önce sağlığına kavuşması en büyük

bottom of page