top of page
  • Yazarın fotoğrafıBilecik İl Temsilciliği

418-KRONİK HASTALIKLARDA REÇETESİZ İLAÇ TEMİNİ UYGULAMASI SONLANACAK OLAN İLAÇ GRUPLARI HAKKINDA(GÜN

418-Kronik Hastalıklarda Reçetesiz İlaç Temini Uygulaması Sonlanacak Olan İlaç Grupları Hakkında (GÜNCELLENDİ)

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, Kurumun internet sayfası aracılığıyla 21.01.2022 tarihinde yayımlanan duyuru ile aşağıda yer alan kronik hastalık ilaç gruplarına ait raporların 28.02.2022 tarihine kadar yenilenmesi gerektiği bildirilmiştir.

“1) 4.2.12 - İmmünglobulinlerin kullanım ilkeleri 2) 4.2.13 - Hepatit tedavisi 3) 4.2.14 - Kanser tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri 4) 4.2.15 - Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel, dabigatran, rivaroksaban, apiksaban, tikagrelor ve ranolazin kullanım ilkeleri 5) 4.2.18 - Orlistat kullanım ilkeleri 6) 4.2.27 - Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilme ilkeleri 7) 4.2.30 - Pulmoner hipertansiyon ile kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda ilaç kullanım ilkeleri 8) 4.2.33.D - Göz hastalıkları tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar 9) 4.2.34 – Multipl Skleroz Hastalığında fampiridin, beta interferon, glatiramer asetat, teriflunomid, dimetil fumarat, fingolimod, okrelizumab, kladribin, natalizumab ve alemtuzumab kullanım ilkeleri 10) Sağlık Bakanlığı Renkli Reçete Sistemi’ne dahil ilaçlar”

Raporları 28.02.2022 tarihine kadar yenilenmesi gereken ilaçlar hakkında, meslektaşlarımız için kolaylaştırıcı olması açısından Birliğimiz tarafından hazırlanan liste ekte yer almaktadır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


17 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

GRAM KÜTLE TAKIMI MUAYENELERİ

Değerli Meslektaşlarımız, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden gelen 11.01.2024 tarih, E-62732874-300-5418349/26 sayılı “Metroloji ve Standart İşleri (Genel)” konulu yazı ektedir. Bilindiği üzere ölç

KUPÜR İMHA HARFLERİ

Değerli Meslektaşlarımız; T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’nden gelen 6 aylık kupür imha şifreleri aşağıdaki gibidir. Eczane

EŞDEĞER İLAÇ GÜVENLİ İLAÇTIR

Öncelikle Kocaeli’de çocuk bir hastamızın tedavisi sırasında yaşadığı istenmeyen durum hepimizi üzmüştür. En yakın sağlık danışmanı eczacılar olarak hastamızın bir an önce sağlığına kavuşması en büyük

bottom of page