top of page
  • Yazarın fotoğrafıBilecik İl Temsilciliği

28.12.2018 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE SGK’YA YAPILAN BAŞVU

Değerli Meslektaşlarımız,

   28.12.2018 tarihli SUT değişikli ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar ve SUT değişikliğinde ortaya çıkan tereddütler için SGK’ya yapılan başvuru sonucu alınan bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

   SUT değişikliği ile ilgili diğer konular netleştikçe duyuru yapılacaktır.

   Bilgilerinize sunulur.

                                                                                         9.Bölge Eskişehir Eczacı Odası

                                                                                                      Yönetim Kurulu

28.12.2018 Tarihli SUT değişikliği ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler:

1. Topikal antifungallerin aynı reçetede 3 kutu veya üzerinde yazılması gerektiğinde ve tedavinin 6 aydan uzun sürmesi durumunda, reçeteyi dermatoloji uzman hekimi düzenlemelidir. Ayrıntı güncel SUT 4.1.4. maddesindedir.(Yürürlülük tarihi 08.01.2019)

2. Anti-TNF ilaçların Crohn hastalığında kullanım ilkeleri yetişkinlerde ve çocuklarda ayrı olmak üzere değişmiştir. Ayrıca Anti-TNF ilaçlar artık üveit hastalığı ve hidraneditis suppurativa hastalığında da ödenecektir. Ayrıntı güncel SUT 4.2.1.C-1 maddesindedir.(Yürürlülük tarihi 08.01.2019)

3. Tosilizumab etken maddeli ilaçlar (Actemra), Dev Hücreli Arteriti (DHA) bulunan erişkin hastalarda da ödenecektir. Ayrıntı güncel SUT 4.2.1.C-5 maddesindedir. (Yürürlülük tarihi 08.01.2019)

4. Tip I ve Tip III Gaucher hastalarında enzim tedavisine başlama ve sonlandırma kriterleri değişmiştir. İlaç karaciğer hacmi veya dalak hacmi kriterlerine göre karşılanırken; karaciğer hacminin herhangi bir görüntülüme yöntemi ile en az 1,25 kat artmış olduğunun tespit edilmesi veya dalak hacminin herhangi bir görüntülüme yöntemi ile en az 5 kat artmış olduğunun tespit edilmesi şartları istenmektedir.

Ayrıntı güncel SUT 4.2.10.A-1 maddesindedir. (Yürürlülük tarihi 08.01.2019)

5. Spesifik olmayan /gamma/ polivalan immunoglobulinler (IVIg ve subcutan immunglobulinler), maksimum 1 aylık dozda reçete edilebileceklerdir. Ayrıntı güncel SUT 4.2.12.B maddesindedir.(Yürürlülük tarihi 08.01.2019)

6. Kronik Hepatit B tedavisinde, etken madde değişimi veya tedaviye yeni etken madde eklenmesi kriterleri ve raporların yenilenmesinde aranan kriterler değişmiştir. Ayrıntı güncel SUT 4.2.13.1 maddesindedir.(Yürürlülük tarihi 08.01.2019)

7. Kronik Hepatit C tedavisinde genel hükümler değişmiştir. Ayrıntı güncel SUT 4.2.13.3.2 maddesindedir.(Yürürlülük tarihi 08.01.2019)

8. Tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçetelendirilecek ilaçlar başlığında, pegfilgrastim ve lipegfılgrastim etken maddeleri de tanımlanmıştır. Ayrıntı güncel SUT 4.2.14.B maddesindedir. (Yürürlülük tarihi 08.01.2019)

9. Özel düzenleme yapılan ilaçlara rituksimab, venetoklaks, ibrutinib, iksazomib, pomalidomid, karfılozimib, obinutuzumab etken maddeleri eklenmiştir. Afatinib, ekulizumab etken maddeli ilaçların ödenme şartları değişmiştir. Ayrıntı güncel SUT 4.2.14.C maddesindedir.

10. Doğuştan metabolik hastalıklar, Gıda allerjileri ile Çölyak hastalığında kullanılan özel mamaların maksimum rapor süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılmıştır. Ayrıntı güncel SUT 4.2.16 maddesindedir.(Yürürliilük tarihi 08.01.2019)

11. Mevsimsel veya yıl boyu devam eden alerjik rinit tedavisinde başlığına azelastin hidroklorür ve flutikazon propiyonat etken maddeleri eklenmiştir. Ayrıntı güncel SUT 4.2.24.Ç maddesindedir.(Yürürlülük tatihi 08.01.2019)

12. Statinler ve Kolestiramin ilaçlarının kullanım ilkeleri yetişkinlerde ve çocuklarda ayrı olmak üzere değişmiştir. Ayrıntı güncel SUT 4.2.28.A maddesindedir.(Yürürlülük tarihi 08.01.2019)

13. Nöropatik ağrı için çıkan ilaç kullanım raporlarına 1 yıl süreli olması şartı eklenmiştir. Ayrıntı güncel SUT 4.2.35.A maddesindedir.(Yürürlülük tarihi 08.01.2019)

14. Göz ilaçlarında ilaç kullanım ilkeleri değişmiştir. Yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu, Retina ven tıkanıklığı ve santral retinal ven tıkanıklığı, Patolojik miyopiye bağlı KNVdan kaynaklanan görme bozukluğu, Diyabetik maküler ödemden kaynaklanan görme bozukluğu tedavilerinde bevacizumab etken maddeli ilaç ile tedaviye başlanacak, bu ilaca dair yükleme dozu tamamlandıktan sonra yanıt alınamaması halinde hasta diğer etken maddeleri kullanabilecektir. Eski tedaviler aynı şekilde devam edecek, etken madde değişimi yapılacağı zaman yine hasta bevacizumab ile tedaviye başlayacaktır. Ayrıntı güncel SUT 4.2.33 maddesindedir.(Yürürlülük tarihi 12.02.2019)

15. SMA Tip-1 hastalığında nusinersen sodium kullanım ilkeleri değişmiştir. Ayrıntı güncel SUT 4.2.29 maddesindedir.

SUT değişikliğinde ortaya çıkan tereddütler için SGK'ya yapılan başvuru;

1-

a) SUT 4.1.4 maddesinde belirtilen “Topikal antifungaller aynı reçetede en fazla iki kutu yazılabilir. Aynı reçetede 3 kutu ve üzerinde ilaç kullanımı gereken hallerde dermatoloji uzman hekimi tarafından reçete düzenlenmesi” ibaresi aynı kalem topikal antifungal ilaçlar için mi yoksa herhangi 3 topikal antifungal ilaç için mi olacağı,

b) Örneğin vajinal kandidazis tedavisinde kullanılan topikal antifungallerin bir reçetede 3 kutuyu aşan dozda ve/veya 6 ayı aşan sürede kullanımı gerektiği durumlarda tedavinin hangi doktor veya doktorlar tarafından takip edileceği,

2- SUT 4.2.13.1 maddesinde; "(7) Antiviral tedavi almakta olan HBsAg pozitifliği devam eden hastalarda; klinik, laboratuvar, görüntüleme ve gerekmesi halinde karaciğer biyopsisi verilerinin değerlendirilmesi sonucunda verilecek karara göre tedaviye devam edilir. Tedaviye ara verilmesi durumunda bu fıkra hükümleri uygulanır." denilmektedir. Burada tedaviye ara verilmesinden kastın ne kadarlık bir süreyi kapsadığı,

3- SUT 4.2.33.A maddesi birinci fıkrasında belirtilen “Bevacizumab kullanımının kontrendike olduğu durumlarda 3 ay süre ile verteporfin etkin maddeli ilaç ve bu sürenin sonunda bevacizumab etkin maddeli ilaç kullanılması halinde bedelleri kurumca karşılanır.” Kullanımı kontrendike olan bir etkin madde 3 aylık verteporfin tedavisinden sonra kontrendike durumunun devam ediyor olması halinde tedavinin ne şekilde olacağı,

11 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

SGK SÖZLEŞMELERİNİN DAĞITIMI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız, 2024-1 SGK sözleşmeleri 22 Nisan Pazartesi günü Bozüyük Temsilciliğimizde saat 10:00-12:00 arası, Bilecik Temsilciliğimizde saat 13:30-15:30 arası yapılacaktır. Sözleşme temi

Comments


bottom of page