top of page
  • Yazarın fotoğrafıBilecik İl Temsilciliği

2022 YILI ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,


T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifkevleri Genel Müdürlüğü ile eczacı arasında imzalanması gereken sözleşme formları odamıza gelmiş olup, sözleşme dağıtımına başlanacaktır.


50 TL karşılığında temin edilebilecek olan sözleşme formları 22 Haziran 2022 Çarşamba gününe kadar odamızdan temin edilmesi gerekmektedir.


Sözleşme Yenilenmesinde Gerekli Evraklar; 1-Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi. 2-Mükellefin bağlı olduğu Vergi Dairesinden alınan bir önceki yıl satış hasılatını gösteren onaylı form (Eczane Bilgi Formu EK-4/A) (2021 yılı) 3-Mükellef 7143 sayılı kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise sadece 2019 yılında yapılacak sözleşme yenileme işlemi için geçerli olmak üzere, bağlı olduğu Vergi Dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı ile 7143 sayılı kanun kapsamında düzenlenen fatura tutarı (KDV Hariç) ve 7143 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen fatura tutarı hariç satış hasılatı (KDV hariç TL) bilgilerinin de yer aldığı Eczane Bilgi Formu (EK-4/B) 4-Odamızdan alınacak yeni tarihli “Sözleşmeye engel yoktur” belgesi 5-Odamızdan alınacak Sözleşme Metni 6-Kuruma bir dilekçe ekinde ve sözleşme yenilemek üzere gönderildiği beyan edilerek ibraz edilecektir.

İlk Kez Sözleşme Yapacaklar İçin Gerekli Evraklar; 1-Kimlik Fotokopisi 2-Ruhsat Fotokopisi 3-İmza Sirkülerinin Noter Onaylı Örneği 4- Odamızdan alınacak Sözleşme Metni 5- Mükellefin bağlı olduğu Vergi Dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form (Eczane Bilgi Formu EK-4/A) (2021 yılı )(Yeni açılan eczaneler hariçtir) 6- Mükellef 7143 sayılı kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise bağlı olduğu Vergi Dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı ile 7143 sayılı kanun kapsamında düzenlenen fatura tutarı (KDV Hariç) ve 7143 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen fatura tutarı hariç satış hasılatı (KDV hariç TL) bilgilerinin de yer aldığı Eczane Bilgi Formu (EK-4/B) 7- Odamızdan alınacak yeni tarihli “Sözleşmeye engel yoktur” belgesi 8- Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir.
EK DOSYALAR SÖZLEŞME TALEP DİLEKÇESİ

105 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

RUHSATI İLE BERABER DEVİR ECZANE İletişim: 0532-693-26-23

Değerli Meslektaşlarımız; T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’nden gelen 6 ay için kupür imha şifreleri aşağıdaki gibidir. Eczanelerin belirlenen şifreleri kupürle

bottom of page